Home

Met ingang van 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van toepassing. Vanaf deze datum is de VAR komen te vervallen en wordt de opdrachtgever medeverantwoordelijk voor de arbeidsrelatie, die hij met de zzp’er aangaat. Voor deze wetswijziging zijn verschillende modelovereenkomsten opgesteld. Uiterlijk 1 juli 2018 zou eea geregeld moeten maar vooralsnog vindt er tot 1 januari ’20 geen ‘repressieve’ handhaving plaats door de Belastingdienst met dien verstande dat er geen sprake is van ‘kwaadwillendheid’. Wél wordt er, zo verklaart Minister Koolmees, intensiever gehandhaafd in het geval “u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)”.
De criteria waarop de Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillendheid is indien men de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Er moet cumulatief aan de drie criteria voldaan zijn.

Is dit in uw geval aannemelijk dat deze criteria voor u geldig zijn of twijfelt u over de status van de arbeidsrelatie die u als opdrachtgever hebt met een zzp-er of die u als zzp-er hebt met een opdrachtgever ?

Dan biedt DBA-BV zéker uitkomst.

NIEUWS : Werking wet DBA opgeschort, wat betekent dat nu?

Concept DBA-BV
In sommige gevallen is het niet mogelijk de werkzaamheden uit te voeren conform één van de modelovereenkomsten. Mede hierdoor is er een nieuw concept geïntroduceerd, DBA-BV. DBA-BV is een B.V. met speciale statuten die zijn ontwikkeld voor de zelfstandig professional die ondernemer wil blijven, maar door de aard van de opdracht het risico loopt om als schijnzelfstandige te worden aangemerkt. Met een DBA-BV loopt de professional maar óók de opdrachtgever, ongeacht de aard van de opdracht, dit risico niet!
Ga naar ZZP-er voor meer informatie.

NEN Certificering
Elke individuele DBA-BV wordt gecertificeerd volgens NEN 4400-1 normering. Hierdoor is de opdrachtgever fiscaal gevrijwaard.
Ga naar OPDRACHTGEVER voor meer informatie.

DBA-pc_video