Basispakket

Het DBA-BV concept (€99,00 per maand) is verplicht

  • aanmelden bij notaris voor oprichting DBA-BV
  • opstellen arbeids- en aandeelhoudersovereenkomst
  • aanmelden voor jaarrekening en periodieke controle
  • begeleiding/voorbereiding 2 jaarlijkse NEN-certificering indien van toepassing
  • onbeperkt contact voor DBA gerelateerde activiteiten
  • beperkt fiscaal advies (gespecialiseerd fiscaal advies op offertebasis)

 

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en werknemersverzekeringen

  • wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten OF overleggen polis (dekkend)
  • wettelijk verplichte ziekteverzuimverzekeringen (incl. arbodienstverlening)

 

Administratie (let op: wettelijk is verplicht de administratie in te richten)

Verplicht om administratieve rapportage te overleggen aan DBA-BV

 

NEN-certificering (€50,- per maand)

  • halfjaarlijkse audit NEN 4400-1 en inschrijving register SNA
  • Eenmalige notariskosten (ongeveer €450,00)