Full service – ontzorgingspakket

Het DBA-BV full service concept

Totaalconcept (€195,00 per maand)

 • aanmelden bij notaris voor oprichting DBA-BV*
 • opstellen arbeids- en aandeelhoudersovereenkomst
 • aanmaken administratie voor verloning een aangifte loonheffingen
 • loonadministratie
 • opgaaf afdrachten loonheffingen
 • aangifte BTW
 • maandelijkse administratie
 • aangifte VPB
 • aanmelden voor jaarrekening en periodieke controle
 • opstellen jaarrekening
 • aangifte IB inclusief fiscale partner indien van toepassing
 • begeleiding/voorbereiding 2 jaarlijkse NEN-certificering indien van toepassing**
 • onbeperkt contact voor DBA gerelateerde activiteiten
 • gebruik Exact boekhoud app
 • beperkt fiscaal advies (gespecialiseerd fiscaal advies op offertebasis)

Wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en werknemersverzekering 

 • wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten OF overleggen polis (dekkend)
 • wettelijk verplichte ziekteverzuimverzekeringen (incl. arbodienstverlening) OF overleggen polis (dekkend)

NEN-certificering (€50,00 per maand)**

 • halfjaarlijkse audit NEN 4400-1 en inschrijving register SNA.

Financiële “foto” indien gewenst. (€250,00 )  

 • Maatwerk financieel advies van de huidige (financiële) positie en de mogelijk te nemen stappen gericht verbetering voor de toekomst. Uitgevoerd door Lands Advies Beverwijk.

 

*Eenmalige notariskosten inclusief register tbv oprichting BV (ongeveer €465,00)

**Exclusief eenmalige inschrijfkosten SNA tbv NEN ad €175,00