Opdrachtgever

Verval VAR nadelige gevolgen
Per 1 mei 2016 is de VAR vervallen en hiermee ook de vrijwaring van de opdrachtgever. De DBA-contracten die hiervoor in de plaats zijn gekomen, bieden de opdrachtgever op voorhand zekerheid mits de feitelijke werksituatie overeenkomt met het gestelde in de door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. De feitelijke werksituatie zal bepalend zijn voor de geldigheid van de vrijwaring van de opdrachtgever. Het risico op navorderingen en boetes voor de opdrachtgevers is vanaf 1 mei 2016 weer reëel aanwezig. De zzp’er dient aan het eind van het boekjaar aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de fiscale criteria voor het ondernemerschap om zodoende rechten te kunnen ontlenen aan de fiscale voordelen van het ondernemerschap. Dat was ook onder het VAR-regiem al zo, echter als de zzp’er het aanvraagformulier voor de VAR eerlijk en naar waarheid had ingevuld, mocht hij er vooraf op vertrouwen dat de Belastingdienst hem als ondernemer zou erkennen. Die garantie vooraf vervalt nu ook voor de zzp’er.

Wanneer ontstaat er een arbeidsovereenkomst?
Een arbeidsovereenkomst ontstaat als er persoonlijke arbeid wordt verricht, hier een vorm van loon tegenover staat en er gezag aanwezig is. In veel werksituaties van zzp’ers zijn deze drie componenten aanwezig en indien dit bij controle wordt aangetoond, ontstaat er van rechtswege een arbeidsovereenkomst, ongeacht wat er in het contract staat. De rechter gaat daarbij altijd uit van de feitelijke werksituatie. De zzp’er kan in die situaties wel met flinke navorderingen en boetes worden geconfronteerd.

Zzp’ers inhuren zonder risico
U kunt onbelemmerd samenwerken met zelfstandig professionals. Wanneer u een dba-bv-er inhuurt, weet u zeker dat u geen loonbelasting en sociale verzekeringspremies hoeft af te dragen en dat u ook geen andere werkgeversverplichtingen heeft. Dat kan dankzij het DBA-BV-concept. Dit is een ondernemersvorm die bestaat uit een combinatie van zelfstandig ondernemerschap en werknemerschap binnen de B.V. (DBA-BV) van de zelfstandig professional. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over de arbeidsrelatie. Via de DBA-BV bent u verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Met Cronenburg Investment BV kunt u afspraken maken over de uitvoering van het werk, u kunt controle houden op de werkzaamheden, u kunt de professional meerdere jaren dezelfde opdracht laten uitvoeren, de professional kan meedraaien in een team en hij of zij kan een belangrijk onderdeel vormen van de bedrijfsvoering van uw organisatie. Alles tegen een vast abonnementstarief per maand.

Hoe werkt DBA-BV
Samen met de zzp’er richten we een B.V. op. De zzp’er is voor 80% aandeelhouder van de B.V.. Wij hebben geen recht op winstdeling. Binnen de B.V. is er een bepaalde gezagsverhouding. Hierdoor ontstaat er een dienstverband met de B.V. van de zzp’er. Hij/zij is zowel directeur als werknemer.

 

Bekijk het pakket.