ZZP’er

Wil of kun je geen DBA-contracten gebruiken? Wil je vrij en professioneel ondernemen en je opdrachtgevers vrijwaren van eventuele aanspraken? Heb je langlopende opdrachten? Dan kan de DBA-BV een mooie oplossing zijn!

Een DBA-BV  is een B.V. met speciale statuten die zijn ontwikkeld voor de zelfstandig professional die ondernemer wil blijven, maar door de aard van de opdracht het risico loopt om als schijnzelfstandige te worden aangemerkt. Met een DBA-BV loopt de professional, ongeacht de opdracht, dit risico niet.

Minder risico nemen
De toename van het risico om als werkgever te worden aangemerkt met alle werkgeversverplichtingen van dien, noodzaakt veel opdrachtgevers om de inhuur van zzp’ers te heroverwegen. Het is goed mogelijk dat veel, nu nog “schijnzelfstandige” zzp’ers, straks minder gemakkelijk aan opdrachten kunnen komen. Wanneer de opdrachtgever de zzp’er niet in loondienst wil nemen, dan moet er gekeken worden naar andere legale, flexibele werkvormen. Daarbij kan worden gedacht aan uitzenden, detacheren of payrolling, maar niet iedere zzp’er voelt daar iets voor. Wil je als professional echter ook zelfstandig ondernemer blijven, dan kun je de DBA-BV overwegen. Naast eigenaar/directeur van de DBA-BV ben je ook als werknemer in loondienst bij de DBA-BV. Hierdoor ben je sociaal verzekerd en kun je jezelf vanuit de DBA-BV detacheren bij één of meerdere opdrachtgevers, zonder dat dit leidt tot enig risico voor jou of je opdrachtgever. Ook de opdrachtgever wordt door deze arbeidsvorm gevrijwaard van werkgeversverplichtingen.

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties B.V. (DBA-BV)
Er wordt een DBA-BV opgericht en je wordt vervolgens aangesteld als directeur van de DBA-BV. De DBA-BV wordt gecontroleerd op een aantal kwaliteitseisen die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Een van de belangrijkste onderdelen is dat elke DBA-BV NEN 4400-1 gecertificeerd word. De opdrachtgever is met deze certificering gevrijwaard van naheffingen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zvw. Door deze inrichting ben je, als professional, naast ondernemer/directeur van je DBA-BV óók werknemer van de DBA-BV. Je bent als werknemer verzekerd in het sociale stelsel en hebt daardoor de zekerheid van het sociale vangnet, mochten de zaken niet goed gaan (WW/WIA).

Verschil B.V. en DBA-BV
Er is een belangrijk verschil tussen een B.V. en een DBA-BV. Binnen de DBA-BV is er een gezagsverhouding tussen de mede-aandeelhouder van de DBA-BV (20% zonder winstrecht) en de directeur van de DBA-BV. Er ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst binnen de DBA-BV en hierdoor is de professional verplicht verzekerd voor sociale verzekeringspremies. De professional draagt zelf loonheffingen (dit kan ook vanuit een “normale” B.V.) en sociale verzekeringspremies af (dit kan niet vanuit een “normale” B.V.) . De individuele DBA-BV’s zijn altijd NEN gecertificeerd. De B.V. en dus ook de DBA-BV kent niet de fiscale voordelen van de eenmanszaak zoals ondernemersaftrek, startersaftrek e.d..

Voor wie is de DBA-BV geschikt?
De DBA-BV is vooral geschikt voor professionals die zichzelf verhuren aan andere organisaties en die:

  • daarbij nagenoeg hetzelfde werk verrichten als werknemers van dat bedrijf;
  • moeten voldoen aan bepaalde regels (werkgeversgezag);
  • niet kunnen werken conform goedgekeurde modelovereenkomsten;
  • wel kunnen werken buiten dienstbetrekking, maar niet kunnen voldoen aan de fiscale ondernemerscriteria (bijvoorbeeld voor langere tijd afhankelijk zijn van één opdrachtgever).

De grootste voordelen van het werken met een DBA-BV:

  • je kunt zelf bepalen hoe lang je voor een opdrachtgever (of tussenbureau) werkt;
  • je kunt bij de opdrachtgever hetzelfde werk doen als de werknemers;
  • je bent verzekerd volgens het sociale stelsel (dus onder andere WW, WIA);
  • je kunt je eigen salaris doorbetalen bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Bekijk het pakket.